Budowa domu: projekt budowlany na nowych zasadach

 • 09.10.2020, 12:35 (aktualizacja 05.11.2020, 12:12)
 • Redakcja
Budowa domu: projekt budowlany na nowych zasadach Redakcja
Od 19 września 2020 roku pozwolenia na budowę przyznawane są według nowych zasad. Największe zmiany dotyczą między innymi projektu budowlanego. Teraz dokument ten składa się z trzech części.

Obszerna nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która weszła w życie we wrześniu tego roku, ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego. W tym celu ustawodawca zmienił przepisy dotyczące dokumentacji dołączanej do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Największe zmiany dotyczą projektu budowlanego.

 

Projekt budowlany po zmianach

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od września 2020 roku projekt budowlany złożony jest z trzech części. Są to oddzielnie wykonane projekty:

 • architektoniczno-budowlany (PAB);
 • zagospodarowania działki lub terenu (PZT);
 • techniczny (PT).

Każda z wymienionych części projektu budowlanego zawierać musi określone informacje dotyczące planowej inwestycji.

W projekcie architektoniczno-budowlanym znaleźć muszą się:

 • układ przestrzenny i forma architektoniczna projektowanego obiektu;
 • zamierzony sposób użytkowania;
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektu;
 • uwzględnione rozwiązania materiałowe i techniczne, które mogą wypływać na otoczenie i środowisko;
 • informacja o wyposażeniu technicznym obiektu, zwłaszcza dotyczącym jego ogrzewania (źródło ciepła w instalacji grzewczej oraz instalacji ciepłej wody użytkowej).

Projekt zagospodarowania działki lub terenu składa się – tak jak dotychczas – z części opisowej i graficznej. PZT powinien być prezentacją, w której uwzględnia się:

 • usytuowanie obiektów budowlanych, które będą realizowane podczas inwestycji, wraz z siecią uzbrojenia terenu i urządzeniami budowlanymi;
 • instalacje odprowadzające lub oczyszczające ścieki;
 • przewidziany układ komunikacyjny na działce bądź terenie, na którym inwestycja jest realizowana
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu na otoczenie i środowisko.

Największą nowością we wprowadzonych zmianach z zakresu projektu budowlanego jest obowiązek wykonania projektu technicznego dla realizowanej inwestycji. Znaleźć w nim powinny się między innymi informacje dotyczące:

 • zaprojektowanych rozwiązań konstrukcyjnych – wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych;
 • charakterystyka energetyczna obiektu;
 • zastosowane materiały i rozwiązania techniczne;
 • projekt i informacje dotyczące rozwiązań wykorzystanych do wykonania zaplanowanych instalacji.

Każda z trzech części projektu budowlanego wykonana musi być przez projektanta o właściwej dla niej specjalności, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Do każdej z nich inwestor musi dołączyć:

 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych projektanta oraz projektanta sprawdzającego, jeżeli ten jest wymagany (zgodność z oryginałem potwierdza osoba sporządzająca projekt);
 • kopie zaświadczeń o przynależności projektanta wykonującego projekt do izby samorządu zawodowego (aktualnego na dzień opracowania projektu) oraz projektanta sprawdzającego;
 • oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt architektoniczno-budowlany oraz plan zagospodarowania działki lub terenu inwestor musi przygotować przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Są one bowiem niezbędne do jego udzielenia.

Projekt techniczny wykonany musi być przed rozpoczęciem robót budowlanych. Zanim inwestor je rozpocznie, PT powinien otrzymać kierownik budowy. Poświadcza to odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Za prowadzenie prac bez projektu technicznego kierownik może otrzymać karę grzywny. W urzędzie nadzoru budowlanego natomiast PT inwestor musi złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót.

Co z projektami wykonanymi przed zmianami?

Na szczęście dla inwestorów, którzy przygotowali lub rozpoczęli prace nad projektem budowlanym przed wejściem w życie nowych przepisów, ustawodawca przewidział tzw. okres przejściowy. Będzie on trwał do 19 września 2021 roku. W tym czasie inwestorzy mogą wybrać postępowanie według przepisów sprzed nowelizacji albo zgodne z nowymi regulacjami. Oznacza to, że ubiegając się o pozwolenie na budowę, mogą do wniosku dołączyć projekt budowlany w dotychczasowej, dwuczęściowej formie (projekt architektoniczno-budowlany i plan zagospodarowania działki).

Ponieważ nowe przepisy nie dotyczą spraw już rozpoczętych i niedokończonych, projektu budowlanego aktualizować (uzupełniać na przykład o część techniczną) nie muszą także osoby, które:

 • przed 19 września 2020 roku złożyły wniosek o pozwolenie na budowę;
 • otrzymały już pozwolenie na budowę, ale nie rozpoczęły jeszcze robót budowlanych – muszą jednak uczynić to najpóźniej przed upływem 3 lat od daty wydania pozwolenia. Jeżeli tego nie, będą musiały ponownie ubiegać się o jego wydanie – według nowych już zasad;
 • realizują inwestycję na podstawie pozwolenia wydanego na podstawie przepisów obowiązujących przed 19 września 2020 roku.

 


 

Dokumenty składane przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę?

Aby ubiegać się o pozwolenie na budowę, w urzędzie nadzoru architektoniczno-budowlanego inwestor musi złożyć:

 • wniosek o pozwolenie na budowę;

 • projekt architektoniczno-budowlany dla danej inwestycji (w trzech egzemplarzach);

 • plan zagospodarowania działki lub terenu (w trzech egzemplarzach);

 • niezbędne opinie, których wymaga realizacja inwestycji;

 • wymagane przepisami uzgodnienia (np. na wykonie instalacji PV o mocy powyżej 6,5 kW);

 • dokumenty, których dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę wymagają przepisy odrębnych ustaw.

 

 

 

Redakcja

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe