WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki

Rąbień 95-070
ul. ks. Mikołajczyka 4-10

 

OFERTA

 

Oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków drenażowe lub biologiczne (oparte na bioreaktorach ZBS oraz ZBB).

Zbiorniki na deszczówkę

Zbiorniki na deszczówkę i pakiety rozsączające.

Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

Oferowane przez producenta zbiorniki bezodpływowe i szamba szczelne obejmują przedział od 2 m3 do 75 m3.

Studnie wodomierzowe

Studnie i studzienki wodomierzowe kompletne, sprzedawane bez osprzętu (armatury). 

Przepompownie ścieków

W ofercie producenta przempompownie przeznaczone do pompowania ścieków wstępnie oczyszczonych.

Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

Separatory przeznaczone do oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej.


Rąbień

ul. ks. Mikołajczyka 4-10

95-070 Rąbień

tel/fax (042) 712 20 60,

(042) 611 26 08

(042) 712 00 40

e-mail: [email protected]